toplumsal darvincilik ne demek

Doğadaki ve toplumdaki ilerlemeyi yürüten baş itici gücün varolma savaşı ve doğal ayıklanma süreçleri olduğunu savunan öğreti.
Köken: İngilizce social Darwinism
(BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)


8 ay önce