toplumsal davranım ne demek


1. Bireyin bir toplumun üyesi olarak gösterdiği eylemler.
2. Küme eylemlerine verilen ad.
3. Toplumca uygun bulunan, onaylanan davranım.
Köken: İngilizce social behavior
(BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974)


8 ay önce