toplumsal katmanlaşma görüşü ne demek

Toplumun ekonomik, siyasal, ırksal vb. bakımlardan bir takım katmanlara bölünmüş olduğunu, bu etkenler arasında herhangi bir önem sıralaması yapmadan savunan görüş.
Köken: İngilizce social stratification
(BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)


5 ay önce