toplumsal örgüt ne demek

Temelinde belirli ve karşılıklı birtakım görevlerin yattığı toplumsal ilişkilerin ve etkinliklerin kurumlaşmış düzeni.
Köken: İngilizce social organization
(BSTS / Budunbilim Terimleri Sözlüğü 1973)

Bir toplumsal kümenin üyeleri ya da bir toplumun kümeleri arasındaki belli görev ve yükümlülükleri dile getiren ilişkiler düzeni.
Köken: İngilizce social organization
(BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)


9 ay önce