toplumsal yalıtlanma ne demek

Toplumsal kümelerin toplumsal, ekonomik, ekinsel etkenler nedeniyle birbirlerinden kopmaları.
Köken: İngilizce social isolation
(BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)


7 ay önce