uydu iletişimi ne demek

TV. Dünyamızın yapma uyduları yardımıyla sağlanan iletişim.
Köken: İngilizce satellite communications, satcoms
(BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü 1981)


5 ay önce