Vinnie Jones sözleri

  • Kazanmak, kazandığınız sürece önemsiz gözükür.

1 yıl önce