Vinnie Jones sözleri

  • Kazanmak, kazandığınız sürece önemsiz gözükür.

5 ay önce