Vinnie Jones sözleri

  • Kazanmak, kazandığınız sürece önemsiz gözükür.

7 ay önce