yaşam dönemleri önsavı ne demek

Bireylerin gelirlerinin düşük olacağı dönemdeki (emeklilik vb.) borçlanmalarını karşılamak amacıyla gelirlerinin yüksek olduğu dönemlerde tasarruf yapacaklarını, diğer bir deyişle bireylerin dönemler arasında tasarruf ve borçlanma yoluyla gelir aktarımı yaparak tüm yaşam boyu tüketim harcamalarını belli bir düzeyde sürdüreceklerini ileri süren ve Modigliani, Ando ve Brumberg tarafından 1954 yılında geliştirilen kuram.
Köken: İngilizce life-cycle hypothesis, life-cycle theory, life-cycle consumption hypothesis, life-cycle consumption theory
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)


9 ay önce