yatay bulaşma ne demek

Enfeksiyöz etkenlerin bir canlıdan diğerine temas, hava, canlı ve cansız aracılarla bulaştırılması veya taşınması, horizontal bulaşma.
Köken: İngilizce horizontal transmission
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )


10 ay önce
Tüm Hakları Saklıdır. v2 | yigit Copyright 2018