yeni uluslararası ekonomik düzen ne demek

Güney ülkelerinin kuzey ülkelerinden kalkınma ile ilgili istemleri doğrultusunda 1974 yılında Birleşmiş Milletler’in genel kurulu altıncı özel toplantısında, bu ülkeler arasındaki ilişkilerin karşılıklı çıkar esasına göre eşit ve adil bir biçimde düzenlenmesi, güney ülkelerinin bağımlılığın azaltılması ve kendilerine yeterli hale gelmesi, ulusal kaynaklar ve sermaye birikimi üzerinde tam bir denetimin saglanabilmesi amacıyla kurulma kararı alınan ancak somutlaştırılamayan iktisadi düzen. krş. kuzey-güney diyaloğu
Köken: İngilizce New International Economic Order, NIEO
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)


11 ay önce