yer algısı testleri ne demek

Sanayide, özellikle mühendislik alanında kullanılan ve deneklerin yer algısı ile ilgili olarak uyguladıkları yöntemleri, sorun çözme özelliklerini, güçlükler karşısında gösterdikleri tepkileri saptamaya yarayan testler.
Köken: İngilizce space perception tests
(BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü 1974)


1 yıl önce