yetki ne demek

a. Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, salahiyet, mezuniyet: “Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmişti.” -T. Buğra.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Bir hücre ya da organizmanın bir uyartıya cevap verme yeteneği.
Köken: İngilizce competence
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)


Köken: İngilizce clearance
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )

bk. ayrıcalık
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu)


Köken: İngilizce authority
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )

Yasadan ya da sözleşmeden doğan türe gücü.
Köken: İngilizce power, authority
(BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972)

salâhiyyet.
(BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü1966)


Köken: İngilizce Procuration
(BSTS / Türe Terimleri )


7 ay önce