yetki vermek ne demek

yetkilendirmek

Büyük Millet Meclisi Başkumandanlık yetkilerini Mustafa Kemal Paşa'ya devretmişti.

(T. Buğra)


9 ay önce