zahmet çekmek ne demek

güçlükle karşılaşmak, sıkıntıya katlanmak: “Yolda çok zahmet çekmiş, bereket versin Paris sefareti erkânından biri kendisine refakat etmiş.” -Y. K. Karaosmanoğlu.
(Güncel Türkçe Sözlük)


6 ay önce