zorn leması ne demek

"Seçme aksiyomu kabul edilirse, kısmi sıralı bir kümede bulunan her zincirin bir üst sınır varsa bu kümede en az bir maksimal elemanı vardır," önermesi, Zorn'un yardımci teoremi.
Köken: İngilizce Zorn's lemma
(BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü 2000)


7 ay önce